Årstall Prisvinnere Beskrivelse
2020 Thee Yezen Al- Obaide Thee Yezen Al- Obaide ble tildelt Zola-prisen for 2020 for sin modige kamp og sitt langsiktige arbeid for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre ikke kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.
2019 Arne Viste Arne Viste ble tildelt Zola-prisen for 2019 for sin utrettelige og modige kamp over mange år, for at ureturnerbare papirløse mennesker skal kunne ha rett til å arbeide.
2018  Sumaya Jirde Ali Sumaya Jirde Ali ble tildelt Zola-prisen for 2018 fordi hun har vist sivilt mot og åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.
2017 Runar Kjørsvik Runar Kjørsvik, SAFE-medlem og tidligere hovedverneombud på Shells anlegg Ormen Lange, ble tildelt Zola-prisen for 2017 for sitt sivile mot i arbeidet for medbestemmelse og trygt arbeidsmiljø for de ansatte på anlegget.
2016 I 2016 ble det ikke utdelt noen Zola-pris.
2015 Marius Andersen og Joakim Volden Lærerne Marius Andersen og Joakim Volden (Sandefjord) er tildelt Zola-prisen for 2015 på grunn av  sin uredde kamp mot innføringen av urimelig detaljerte evalueringsskjemaer i barneskolen i Sandefjord kommune. De mente at ordningen med halvårige vurderings-skjemaer med 70  kryssalternativer virket nedbrytende på elever, lærere, foreldre samt skolemiljøet, og viste et forbilledlig engasjement og et sterkt sivilt mot da de nektet å adlyde ordre.
2014 Jan Harsem Jan Harsem (Asker) får Zola-prisen for 2014 for sin utrettelige innsats for skadelidte, ny gransking og etterforskning etter mordbrannen på Scandinavian Star i 1990. Og fordi han i to tiår har gjort en betydelig innsats for bedre sjøsikkerhet og støtte til skadelidte i sin alminnelighet.
2013 Margreth Olin Filmskaper Margreth Olin får Zola-prisen 2013 for sitt usedvanlige engasjement for mennesker som befinner seg i randsonen av vår oppmerksomhet. Filmene hennes hjelper oss å forstå livsskjebner vi ellers ville visst lite om.
2012 Kåre Bakken Kåre Bakken, Batalden i Sunnfjord, er tildelt Zola-prisen for 2012. Han får prisen for sin utrettelige innsats gjennom mange år for å hjelpe papirløse flyktninger.
2011 Kjetil Karlsen Zola-prisen for 2011 går til lege Kjetil Karlsen.  Han får prisen for sin sterke og uredde innsats for å bedre fangenes kår.
2010 Amal Aden Amal Aden får prisen fordi hun har kritisert norsk innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte, og fordi hun uredd har refset innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettsikkerhet. Med stort mot har hun vært åpenhjertig om sine erfaringer.  Hun har gitt en stemme til alle som i det skjulte utsettes for grove overgrep i kulturens og religionens navn.
2009 Erling Borgen NRK-journalisten og frilanseren Erling Borgen, for sin virksomhet som undersøkende og avslørende skribent og dokumentarfilmprodusent. Listen over det han har rukket omfatter mellom 5-6000 nyhetsinnslag for NRK, 7 bøker, manus, regi og produksjon av mer en 80 dokumentarprogrammer . Hans filmselskap Borgen Production AS har siden starten laget 28 filmer med svært kritisk og omstridt innhold. Erling Borgen er en ener i kritisk journalistikk i Norge.
2008 Tove Smaadahl Tove Smaadahl. f. 230154, er daglig leder ved Krisesentersekretariatet, som er en paraplyorganisasjon over 34 av landets 51 krisesentre. Hun var en av initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter i 1984, og jobbet der som frivillig vakt og styremedlem fram til slutten av 1999 da hun ble ansatt ved Sekretariatet.  Hennes engasjement og innsatsvilje for å få slutt på kvinnemishandling gjør at Tove fortsetter arbeidet langt utover vanlig arbeidstid – på frivillig basis uten lønn, som oftest uten annen godtgjørelse.
2007 Per-Yngve Monsen Per-Yngve Monsen, tidligere divisjonsøkonom i Siemens.
Monsen fikk prisen for at han avslørte at en avdeling i Siemens-konsernet hadde overfakturert forsvaret for mer enn 50 millioner kroner.
2006 Tordis Stigen Klausen Tordis Stigen Klausen, tannhelsesekretær. For utrettelig arbeid og forskning på skadevirkninger av kvikksølv i tannhelsetjenesten.
2005 Tore Sandberg Tore Sandberg, privatetterforsker. For sitt arbeid med avdekking av justismord, i blant annet  Liland-saken.
2004 Gunnar Stålsett Gunnar Stålsett, tidligere biskop i Oslo. For tydelig budskap om alle menneskers likeverd, uavhengig av livssyn og livsskjebne, samt hans klare offentlige motstand mot krigen i Irak.
2003 Thomas Mathiesen Thomas Mathiesen, rettssosiolog, professor ved Universitetet i Oslo. For nærmere 40 års innsats for svake grupper i samfunnet og hans kriminalpolitiske arbeid.
2002 Ole Kopreitan Ole Kopreitan. For utrettelig arbeid i organisasjonen ”Nei til atomvåpen”.
2001 Kadra Noor Kadra Noor For avsløring av miljøer i Norge som praktiserer kjønnslemlestelse av kvinner.
2000 Eva Nordland Eva Nordland, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. For sterkt og langvarig engasjement i arbeidet for fred og nedrustning.
1999 Magnus Hole Jacobsen Magnus Hole Jacobsen, jurist og tidligere personalsjef i Norsk Hydro. For avsløring av lovstridig overvåking av arbeidstakere.