Eva Nordland, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun fikk prisen for sitt sterke og langvarige engasjement i arbeidet for fred og nedrustning. Nordland var en av initiativtakerne til fredsmarsjene i Europa og USA i 80-årene.

Gjennom sin deltagelse, aktive skribentvirksomhet og store faglige innsikt bidro hun til å mobilisere en motstand som fikk stor betydning i samtiden

Eva Nordland, døde 19. oktober, hun ble 91 år gammel.       

Klikk her for minneord