Tordis Stigen Klausen, tidligere tannlegesekretær, fikk Zola-prisen for sitt arbeid med å skaffe og spre informasjon om helseskader som følge av befatning med amalgam og kvikksølv på tannlegekontorer. Klausen kjemper fortsatt for å vinne fram, og saken er for tiden under behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Styreleder Ada Haug Grythes tale til prisvinneren
Tordis Stigen Klausens takketale
Vern varslene

Foreningens styreleder Ada Haug og
prisvinner 2006, Tordis Stigen Klausen