Tore Sandberg, journalist og privatetterforsker, fikk prisen for sitt utrettelige arbeid med gjenopptagelse av rettssaker mot feilaktig dømte personer.

Frifinnelsene av drapsdømte Per Liland og Fritz Moen var et direkte resultat av Sandbergs virksomhet gjennom mange år.

Styreleder Ada Haug Grythes tale til prisvinneren
Tore Sandbergs takketale

Justismord-offer Fritz Moen gratulerer
Tore Sandberg med Zola-prisen.
Prisutdeler Ada Haug Grythe gratulerer prisvinner Tore Sandberg