Tove Smaadahl, f. 230154, er daglig leder ved Krisesentersekretariatet, som er en paraplyorganisasjon over 34 av landets 51 krisesentre. Hun var en av initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter i 1984, og jobbet der som frivillig vakt og styremedlem fram til slutten av 1999 da hun ble ansatt ved Sekretariatet.  Hennes engasjement og innsatsvilje for å få slutt på kvinnemishandling gjør at Tove fortsetter arbeidet langt utover vanlig arbeidstid – på frivillig basis uten lønn, som oftest uten annen godtgjørelse.

Les hele beskrivelsen
Ada Haug Grythe’s tale til prisvinneren

Prisutdeler Ada Haug Grythe og prisvinner Tove Smaadahl
Prisvinneren med blomstene mottatt under seremonien