Forslag til kandidat til Zola-prisen.
Har du lyst til å foreslå en kandidat til Zola-prisen? Bruk denne malen!

Vi minner her om vedtektene som sier, bl.a.:

  • Foreningens formål er å inspirere enkeltpersoner til å vise sivilt mot for å beskytte grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet – ved tildeling av Zola-prisen.
  • Zola-prisen skal tildeles enkeltpersoner som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.
  • Enhver kan foreslå kandidater til prisen.

Emneområdet er vidt og kan f.eks. være medisin, jus, klima, ytringsfrihet, demokrati, etikk, medier, økonomi, osv.
Begrunnelsen må ligge tydelig innenfor vedtektene. Den må også inneholde datoer/tidsavsnitt for når kandidaten utmerket seg [aktualitet].

Prøv å begrense teksten til maks 2000 tegn inkl. mellomrom.
Ta også med lenker til nettsider som inneholder relevante opplysninger om kandidaten.

Send forslaget på e-post til sekretær Svein Sandnes.
E-post: svsandn@online.no