Mellom 2008 og 2010 fikk 1286 personer opphold i Norge etter at de først hadde fått avslag. Kåre Bakken har i mange av disse sakene gjort den jobben myndighetene burde gjort, nemlig å foreta en bred nok og grundig nok kartlegging av søkernes bakgrunn og motiver.

Han har gjennom sin iherdige innsats gjennom mange år reddet mange – både barn og voksne – fra tilbakesendelse til en tilværelse uten muligheter eller håp i opprinnelseslandet.

Styreleder Sidsel Mørcks tale til prisvinneren
Kåre Bakkens takketale

 

Kåre Bakken takker for prisen
Prisvinneren med Zola-statuetten

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Zola-prisen sammen med prisvinneren. Fra venstre: Per Egil Hegge (styremedlem), Kari Gåsvatn (vara), Petter Mejlænder (nestleder), Kåre Bakken (prisvinneren), Sidsel Mørck (styreleder), Per-Yngve Monsen (styremedlem)

 

Flere bilder (Klikk for forstørrelse) – Fotograf: Bakken jr. og Rudi Kessel