Initiativet til dannelsen av foreningen ble tatt våren 1997 av fem personer, Hans Normann Dahl, Gunnar Garbo, Roald Halvorsen, Katrine Kloster og Berit Ås. Foreningen ble stiftet den 12 oktober 1998.

I etterkrigstiden har mange enkeltpersoner lidd urett fordi de har benyttet sin grunnlovsbestemte ytrings­frihet til å forsvare grunnleggende verdier i det norske samfunn; menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet. Foreningen er stiftet i respekt for deres personlige mot og engasjement og i håp om å inspirere enkeltpersoner til å vise sivilt mot i årene som kommer.

 

Zola tidlig i sin karriere.

EMILE ZOLA
På slutten av 1800 tallet ble den franske offiseren Alfred Dreyfus dømt for landsforræderi og sendt til soning på Djeveløya. En rekke radikale forfattere engasjerte seg i hans sak, blant dem var også Emile Zola (1840 -1902), en av de fremste representanter for den naturalistiske roman i Frankrike. Den 13.januar i 1898 trykket avisen I’Aurore over hele forsiden et åpent brev fra Zola til landets president, Felix Faure.

Tittelen var “J’accuse” – “Jeg anklager”. Dreyfus fikk sin sak tatt opp igjen og ble tilslutt frikjent. Zola, som fikk fengselsstraff for artikkelen, fortsatte å kjempe mot urettferdighet og korrupsjon. I artikkelen sier han blant annet dette om Dreyfus-saken: “Nå vil jeg si sannheten, for jeg har lovet å si den når ikke rettssystemet av egen kraft vil bringe den frem, fullt og helt. Det er min plikt å tale, jeg vil ikke bli en medskyldig.”

Les en oversettelse av Emil Zolas brev

 

Zola-statuetten.

FORMÅL
Foreningens formål er å inspirere enkeltpersoner til å vise sivilt mot gjennom utdeling av prisen for sivilt mot – “Zola-prisen”.

PRISEN
Prisen skal tildeles personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. Prisen er en statuett – Zola-statuetten. Statuetten er utført i bronse og laget av billedhuggeren Johannes Block Hellum. Prisen deles ut inntil en gang i året, og minst hvert tredje år.

STYRE OG RÅD
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Styret velges hvert annet år av rådet, som kan bestå av inntil 200 personer. Styremedlemmene mottar ingen økonomisk godtgjørelse eller andre fordeler.

ØKONOMI
Midlene til prisutdelingen skaffes gjennom kontingenter fra rådsmedlemmene samt bidrag fra enkeltpersoner og organisasjoner. Styret skal arbeide for at inntektene blir tilstrekkelige til en verdig ramme om arrangementet