Magnus Hole Jacobsen var en jurist og tidligere personalsjef i Norsk Hydro. Hole Jacobsen avslørte i sin tid ulovlig overvakning av arbeidstakere i strid med norsk lov.

Han fikk senere støtte for sine påstander, blant annet gjennom Lundkommisjonens rapporter. Magnus Hole Jacobsen støttet i de senere år foreningens arbeid med betydelige beløp.

Magnus Hole Jacobsen gikk bort den 22. juni 2007.

LES: Magnus Hole Jacobsens takketale