Zola-prisen for 2019 går til Arne Viste fra Sola. Han mottar den ved en seremoni i Oslo den 17. januar. Arne Viste får prisen for sin utrettelige og modige kamp over mange år, for at ureturnerbare papirløse mennesker skal kunne ha rett til å arbeide. Styret i Zola-prisen legger vekt på at Arne Viste har utvist stort sivilt mot og en usedvanlig utholdenhet i kamp for grunnleggende menneskerettigheter for en særlig utsatt del av befolkningen.

Arne Viste har satt over 60  papirløse mennesker i arbeid gjennom sitt bemanningsselskap Plog AS, som han startet i 2015 med dette formålet. Det er utvilsomt at Plog AS har hatt stor betydning for en gruppe mennesker, som i stor grad er blitt satt systematisk utenfor samfunnet og som derfor ofte er blitt fanget i en hjelpeløs, passiv og fortvilet tilværelse over mange år. Tilbake i 2011 inndro Skattedirektoratet skattekortene for papirløse mennesker som jobbet, og de ble dermed kastet ut i arbeidsløshet, mange etter å ha stått i arbeid i mange år. Arne Viste opplevde ved personlige møter hvor skadelig det var for folk å bli satt utenfor fellesskapet, ved å bli fratatt selve retten til å arbeide. Viste er motivert i dette arbeidet av det han beskriver som  kristen medmenneskelighet og humanisme, alle mennesker ønsker gjennom å arbeide å kunne bidra og å sørge for seg og sine, og det er ødeleggende å bli hindret i dette, sier han.

Han viser til hvordan dette er nedfelt i Grunnlovens § 110, slik den er vedtatt av Stortinget i 2014: ” Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.”

Arne Viste ønsker å hjelpe alle de lengeværende papirløse som har blitt hindret i å arbeide, ikke kun de han selv kan gi jobb. Han har, ikke ulikt en David mot Goliat, utfordret Justisdepartementet og myndigheter for øvrig, og har hele tiden ønsket å bli anmeldt slik at prinsippene det står om, kan få en grundig rettslig prøving. Først høsten 2018 ble noen ansettelser gjennom bemanningsselskapet Plog AS anmeldt av Oslo Politikammer. Saken skal opp i Oslo Tingrett i løpet av våren 2019.

Karl Eldar Evang, leder av Zola-prisen

Arne Viste fra Sola får Zola-prisen

One thought on “Arne Viste fra Sola får Zola-prisen

  • 17. januar 2019 kl 17:14
    Permalenke

    Jeg tar gjerne muligheten her til å gratulere Arne Viste som en verdig vinner. Han har lagt betydelig energi i å hjelpe personer som ikke ellers har annet valg ennå ta svart arbeide for å overleve og som faller utenfor de normale systemene for å få hjelp. Menneskene det gjelder sitter fanget i systemet og gis ikke egen mulighet til å skape inntekter, og kan heller ikke reise hjem av ulike årsaker som bl a økonomiske og sikkerhetsmessige. Arne Viste har tettet et sort hull i systemet og det blir spennende å følge saken senere i vår.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.