Runar Kjørsvik (1967) var hovedverneombud på Norsk Shells anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal i tre år. Fordi han forsvarte de ansattes interesser, slik verneombudet skal, ble han karakterisert som en kranglefant, som motarbeidet bedriften. Han ble sagt opp i mai 2015, etter å ha arbeidet i selskapet siden 2007.

Organisasjonssekretæren i fagforeningen SAFE , som støtter Kjørsvik, har sagt til Romsdals Budstikke at Norske Shell skapte en fryktkultur på Nyhamna, der målet syntes å være knebling av tillitsvalgte og verneombud. Runar Kjørsvik selv hevder personalpolitikken på Nyhamna brøt norske lover og regler.

Zola-prisen mener Runar Kjørsviks sak er aktuell fordi varslervernet generelt er under press. «Medbestemmelse og ytringsfrihet innskrenkes ikke bare i næringslivet, men ser også ut til å ramme offentlig forvaltning, helsevesenet, politi og skoleverket. Det til tross for at loven er endret for å trygge varslere,» sier Zola-prisens leder, Petter Mejlænder. Han mener faren for alvorlige ulykker og helseskader i oljeindustrien øker med den kraftige nedbemanningen i bransjen. «I denne sammenhengen er Runar Kjørsviks sak et lærestykke og skrekkeksempel på redusert medbestemmelse og svekket innsats for helse og sikkerhet,» sier han.

Zola-prisen mener Kjørsviks sak dreier seg om menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati. «Kjørsvik har vist sivilt mot, slik det formuleres i Zola-prisens vedtekter. Liksom Émile Zola anklager han den samfunnsmakten som svekker rettssikkerheten,» sier Mejlænder. «For oss gir kriser muligheter for forbedringer. Det er bakgrunnen for at Runar Kjørsvik onsdag tildeles Zola-prisen for 2017.»

«Næringslivet blir samfunnsnyttig og sterkt gjennom rettssikkerhet og samarbeid. Et næringsliv som bryter ned samfunnets demokratiske bærebjelker og folks helse, er ingen tjent med,» tilføyer Styrelederen i Zola-prisen, Petter Mejlænder.

Se bilder og taler fra utdelingen her!

Zola-prisen 2017 – Runar Kjørsvik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.