På møte med Rådet den 7. april 2011 ble styrets forslag om å endre
foreningens navn til

Zola-prisen
Forening til fremme av sivilt mot

enstemmig vedtatt.

De opprinnelige elementene er beholdt, men oppmerksomheten rettes nå mer mot navnet på selve prisen.

Erfaringene fra markedsføringen av prisutdelingen de senere år har vist at det er navnet på prisen som legges merke til og huskes.

Foreningens hjemmeside er blitt oppjustert i samsvar med dette.

Justering av foreningens navn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.