Foreningens høstmøte ble denne gang holdt på puben ”3 BRØDRE”   i Oslo. Møtet ble ledet av styreleder Sidsel Mørck. Tjue av Rådets medlemmer var til stede.

– På dagsorden sto blant annet valg av nytt styremedlem.   Styrets forslag –
Per-Yngve Monsen – ble enstemmig klappet inn. Monsen fikk Zola-prisen for 2007 etter å ha avslørt at en avdeling i Siemens hadde overfakturert Forsvaret for mer enn 50 mill kroner. Detaljene i saken kan leses under ”prisvinnere” på Zola-prisens hjemmeside.

Vi ønsker det nye styremedlemmet hjertelig velkommen.

– Den viktigste saken på våre rådsmøter er diskusjonene om neste års prisvinner. Ifølge vedtektene skal styret gjøre det endelige valget, men rådet er en viktig leverandør av forslag til kandidater. Takket være aktive medlemmer inneholder kandidatlista for 2012 mer enn 15 interessante navn.   Styret går en travel høst i møte!

– Det ble besluttet å holde kontingenten for 2012 på samme nivå som i 2011.

Kontingentkrav blir sendt ut i månedsskiftet oktober/november. Kontingenten er det viktigste bidraget til prisutdelingen i januar.   Datoen er ennå ikke fastsatt. Invitasjoner med program sendes til rådsmedlemmer og gjester i slutten av desember.

– Det er tradisjon at rådsmøtene avsluttes med et kort foredrag.   Denne gang innledet prof. dr. juris Ståle Eskeland med en presentasjon av sin siste bok: ”De mest alvorlige forbrytelser” (mai 2011). Temaet er krigsforbrytelser og Norges rolle i internasjonale konflikter – med utgangspunkt i Norsk lov, overnasjonale overenskomster og rettspraksis.

Referat fra rådsmøte den 6. oktober

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.