Ella Marie Hætta Isaksen

Zola-prisen er oppkalt etter Émile Zola og gis til enkeltpersoner som har vist stort sivilt mot i kamp mot urettferdighet, for menneskerettigheter og demokrati. Ella Marie Hætta Isaksen får prisen fordi hun setter et skarpt fokus på hvordan fornorskningspolitikken som har vært ført i Norge har skadet samisk språk, samisk kultur og flere generasjoner samer. På særlig uredd vis har hun frontet og stått i samtidens debatter rundt spørsmål som angår den samiske befolkning. Blant annet kampen mot gruveslam i Repparfjorden. Samtidig er hun gjennom sitt kunstnerskap, sin musikk og sin bok “Derfor må du vite at jeg er same” en viktig formidler av samisk kultur og stolthet, og styrker dermed samisk identitet og tilhørighet for en yngre generasjon samer.

Ella Marie Hætta Isaksen får Zola-prisen 2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.