2020 har blitt et veldig spesielt år. Den første covid-19 smittebølgen kom til Norge i februar/mars. Nå øker smitten på nytt, og Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie har påpekt at situasjonen er alvorlig. Frykten er at vi står foran en ny massiv smittebølge, med svært mange sykehusinnleggelser og mulig overbelastning av intensivavdelinger. Denne situasjonen har medført at styret i Zola-prisen har bestemt å ikke dele ut prisen i 2021. Dette er trist, men dessverre nødvendig. 

Covid-19 oppdatering: Zola-prisen 2021 avlyst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.