Thomas Mathiesen, rettssosiolog, professor ved Universitetet i Oslo. Han fikk prisen for sin nærmere 4o-årige innsats for svake grupper i samfunnet. For allmennheten er han kanskje mest kjent for sitt kriminalpolitiske arbeid.

Det skyldes ikke minst Mathiesens innsats at kriminalpolitikken i 1970 årene ble løftet ut av ekspertenes grep og gjort til et offentlig tema.

Tale til prisvinneren