Zola-prisen 2014  -  Jan HarsemHit Counter

Jan Harsem (Asker) får Zola-prisen for 2014 for sin utrettelige innsats for skadelidte, ny gransking og etterforskning etter mordbrannen på Scandinavian Star i 1990.
Og fordi han i to tiår har gjort en betydelig innsats for bedre sjøsikkerhet og støtte til skadelidte i sin alminnelighet.

Styreleder Petter Mejlænders tale til prisvinneren
Prisvinner Jan Harsem sin takketale


Jan Harsem takker for prisen
Avisartikler:

Styreleders tale til Prisvinneren
 

                    Flere bilder
Fotograf: Richard Lunde

 Flere bilder
 

Inviterte gjester