Zola-prisen 2012 - Kåre BakkenHit Counter
Mellom 2008 og 2010 fikk 1286 personer opphold i Norge etter at de først hadde fått avslag.
Kåre Bakken har i mange av disse sakene gjort den jobben myndighetene burde gjort, nemlig å foreta en bred nok og grundig nok kartlegging av søkernes bakgrunn og motiver.
Han har gjennom sin iherdige innsats gjennom mange år reddet mange – både barn og voksne - fra tilbakesendelse til en tilværelse uten muligheter eller håp i opprinnelseslandet.
les: Styreleder Sidsel Mørcks tale til prisvinneren
les: Kåre Bakkens takketale
 

Kåre Bakken takker for prisen
Avisartikler:

Prisvinneren med Zola-statuetten
 

Flere bilder
Fotograf: Bakken jr. og Rudi Kessel

Flere bilder
 

Styret i Zola-prisen sammen med prisvinneren. Fra venstre: Per Egil Hegge (styremedlem), Kari Gåsvatn (vara), Petter Mejlænder (nestleder), Kåre Bakken (prisvinneren), Sidsel Mørck (styreleder), Per-Yngve Monsen (styremedlem)