Zola-prisen 2006  -  Tordis Stigen Klausen
 

Tordis Stigen Klausen, tidligere tannlegesekretær, for sitt arbeid med å skaffe og å spre informasjon om helseskader som følge av befatning med amalgam og kvikksølv på tannlegekontorer. 
Klausen kjemper fortsatt for å vinne fram, og saken er for tiden under behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg
Hit Counter

LES:
   
Tordis Stigen Klausens takketale                         Vern Varslerne

    Styreleder Ada Haug Grythes tale til prisvinneren


Foreningens styreleder Ada Haug og
prisvinner 2006, Tordis Stigen Klausen.