Zola-prisen 2003  -  Thomas Mathiesen
 

Thomas Mathiesen, rettssosiolog, professor ved Universitetet i Oslo.
Han fikk prisen for sin nærmere 4o-årige innsats for svake grupper i samfunnet.
For allmennheten er han kanskje mest kjent for sitt kriminalpolitiske arbeid.
Det skyldes ikke minst Mathiesens innsats at kriminalpolitikken i 1970 årene ble løftet ut av ekspertenes grep og gjort til et offentlig tema
Hit Counter

Tale til prisvinneren