Zola-prisen 2000  -  Eva Nordland
 

Eva Nordland, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Hun fikk prisen for sitt sterke og langvarige engasjement i arbeidet for fred og nedrustning. Nordland var en av initiativtakerne til fredsmarsjene i Europa og USA i 80-årene.
Gjennom sin deltagelse, aktive skribentvirksomhet og store faglige innsikt bidro hun til å mobilisere en motstand som fikk stor betydning i samtiden
Hit Counter


Eva Nordland, døde 19. oktober, hun ble 91 år gammel.        klikk for minneord