Vinner av Zola-prisen 2011 Kjetil Karlsen - allmennlege og fengselslege – påpeker nok en gang sviktende helsetilbudet i norske fengsler.

Kjetil Karlsen mottok Zola-prisen 2011 for sin sterke og uredde innsats for å bedre fangenes kår, og spesielt for sin innsats i den såkalte
«Fengselskonflikten i Tromsø».

Brudd på pasientrettighetene
Karlsen, som også er leder av Legeforeningens referansegruppe for fengselsmedisin, forteller at det ikke er uvanlig at innsatte får et dårligere helsetilbud enn folk flest, og påpeker at det skjer regelmessige brudd på pasientrettighetene i norske fengsler. - Innsatte i norske fengsler er ikke dømt til å skulle motta et mindreverdig helsetilbud, sier fengselslege Karlsen til
NRK.no den 28/12-2011.

Europeiske fengselsregler
Norge sluttet seg i 1973 til de europeiske fengselsreglene som oppgir minimumsstandarder for å sikre de innsattes rettigheter. Disse reglene er ennå ikke implementert i norske fengsler.  Helsemyndighetene har heller ikke bidratt til at dette kommer på plass i Norge. Dette er svært alvorlig, og gir grunn til å spørre om innsatte i fengsler blir lavere prioritert enn andre pasientgrupper, sier Karlsen.

Fordommer
Karlsen vil ikke utelukke at det kan være et holdningsproblem blant enkelte innad i kriminalomsorgen.– Husk at dette dreier seg om personer som har begått lovbrudd og ofte med psykiatrisk diagnose og avhengighetslidelser. Dette er en gruppe mennesker med få talspersoner, og jeg tror ikke man kan se bort fra at de får et dårligere helsetilbud enn folk flest på grunn av fordommer, både fra fengselsbetjenter og oss som jobber i helsetjenesten, sier Karlsen.

Ansvarsfraskrivelse
Temaet ble debattert i
Dagsnytt-18 den 28/12-2011, der Karlsen møtte representanter både fra justis- og helsemyndigheter. Under debatten kunne ingen ta ansvar for den manglende rettssikkerheten og det sviktende helsetilbud i norske fengsler som Karlsen påpeker. Karlsen konkluderer med at situasjonen gir mistanke om at sentrale myndigheter opererer med doble standarder, der en aksepterer at pasienter lider helseskader, og noen ganger omkommer under soning.